فاطمه، فاطمه است

"مریم مادر عیسى است".

و من خواستم با چنین شیوه اى از فاطمه بگویم، باز درماندم:
خواستم بگویم:

فاطمه دختر خدیجه بزرگ است.
دیدم که فاطمه نیست.

خواستم بگویم که: فاطمه دختر محمد(ص) است.
دیدم که فاطمه نیست.

خواستم بگویم که: فاطمه همسر على (ع) است.
دیدم که فاطمه نیست.

خواستم بگویم که: فاطمه مادر حسنین است.
دیدم که فاطمه نیست.

خواستم بگویم که: فاطمه مادر زینب است.
باز دیدم که فاطمه نیست.

نه، اینها همه هست و این همه فاطمه نیست.

           

                  فاطمه، فاطمه است 

 

متن کامل به همراه صدا

 

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
طاهره.س

سلام عسیسمممممممممممممممممممممممممممممممممم عسلم خوشحالم که خوشت اومد.[بغل][بغل][بغل][بغل]..منم هر وقت گوشش می دم کلی حال می کنم.[قلب][قلب][قلب][قلب] مال توام خوب بود. شریعتی دوست است[ماچ][قلب] آسمانی باشی عسلم[گل]