848 هزار کودک ایرانی همسر دارند

 

 

848 هزار کودک ایرانی همسر دارند!

به گفته یک پژوهشگر فعال حوزه کودکان و با استناد به پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک که افراد زیر 18 سال را کودک دانسته، حدود هفت درصد از کودکان در سنین 10 تا 18 ساله کشور تا سال 85 «ازدواج» کرده‌اند که این درصد بالغ بر حدود 848 هزار کودک اعم از دختر و پسر می‌شود.

فرشید یزدانی با استناد به سالنامه منتشر شده مرکز آمار ایران که مربوط به آخرین سرشماری کشور در سال 85 می‌شود، تعداد کودکان ازدواج کرده در سنین 10 تا 18 سال دارای همسر را 848 هزار نفر اعلام و اظهار کرد: حدود 750 هزار نفر از این مجموع دختر و مابقی پسر بوده‌اند.

25 هزار نفر از 848 هزار کودک در سنین کمتر از 18 سال طلاق گرفته‌ و حدود 12 هزار نفر نیز همسران خود را از دست داده‌اند 

او با بیان این که در حال حاضر 25 هزار نفر از کودکانی که ازدواج کرده بودند، طلاق گرفته‌اند، نسبت جنسیتی این کودکان را این گونه عنوان کرد: 15 هزار و 600 نفر از این کودکان مرد و مابقی زن هستند.

این پژوهشگر اظهار کرد: همچنین حدود 11 هزار و 800 نفر از این کودکان به دلیل مرگ، همسر خود را از دست داده‌اند.

یزدانی با اذعان بر این که 490 هزار نفر از مجموع کودکان ازدواج کرده، در نقاط شهری زندگی می‌کنند، تعداد کودکان روستایی مزدوج را حدود 355 هزار نفر خواند.

به گفته او، 430 هزار نفر از مجموع کودکان شهری دارای همسر، زن و مابقی مردند. همچنین از بیش از 359 هزار کودک روستایی دارای همسر نیز 312 هزار نفر زن و مابقی مرد هستند.


8 درصد از کودکان روستایی و 6 درصد از کودکان شهری ازدواج کرده‌اند 

او در ادامه ضمن اشاره به ازدواج هشت درصدی کودکان روستایی در سنین یاد شده، به تفکیک جنسیتی کودکان ازدواج کرده روستایی پرداخت و گفت: از کل 355 هزار کودک روستایی دارای همسر، 312 هزار نفر زن و مابقی مرد هستند.
این فعال حوزه کودکان با تاکید بر این که شش درصد از جمعیت کودکان 10 تا 18 سال شهری تا سال 85 ازدواج کرده‌اند، گفت: کمتر از یک درصد این کودکان (حدود 10 هزار نفر)، از همسر خود طلاق گرفته و همسران کمتر از یک درصدشان نیز فوت کرده است.


62 هزار نفر از مجموع 848 هزار کودک ازدواج کرده دارای همسر، کمتر از 14 سال داشتند

یزدانی در حالی به طلاق گرفتن 15 هزار نفر از کودکان ازدواج کرده زیر 18 سال روستایی اشاره می‌کند که این تعداد در شهرها به حدود 10 هزار نفر می‌رسد. 

او به نکته جالبی اشاره می‌کند و آن وجود 14 هزار و 300 کودک روستایی مطلقه در سنین 10 تا 14 ساله است و در عین حال گفت: 62 هزار نفر از مجموع 848 هزار کودک ازدواج کرده دارای همسر، کمتر از 14 سال داشتند که 43 هزار نفر آن‌ها زن و بقیه مرد هستند.

این پژوهشگر فعال در حوزه کودکان ادامه داد: این امر فقدان حمایت کودکان، ایجاد مخاطرات بهداشتی برای آن‌ها، بیماری و ترویج خشونت‌های خانگی به دلیل نابالغ بودن عقل و جسم و همچنین ناتوانی در ارتباط ‌گیری با همسر را نشان می‌دهد.

مردان روستایی بیشتر از مردان شهری همسران خود را طلاق داده‌ند 

او با بیان این که 11 هزار و 500 نفر از کودکان طلاق گرفته روستایی، مرد و 3500 نفر آن‌ها زن بوده‌اند، اظهار کرد: این امر نشان می‌دهد برعکس مردان شهری، مردان روستایی بیشتر طلاق می‌گیرند این در حالیست که از 10 هزار کودک طلاق گرفته شهری، شش هزار نفر زن و مابقی مرد هستند.

وی با این گفته که حدود چهار هزار و 400 نفر از کودکان ازدواج کرده روستایی همسران خود را از دست داه‌اند که این رقم در مورد کودکان شهری به هفت هزار نفر می‌رسد، خاطر نشان کرد: دو هزار و 300 نفر از مجموع این کودکان روستایی، زن و دو هزار و 100 نفر مرد بودند.

این پژوهشگر حوزه کودکان در تحلیل داده‌های ازدواج کودکان که با عنوان «کودک همسری» از آن یاد می‌شود، فقر اقتصادی و فرهنگی خانواده‌ها بالاخص در نقاط روستایی و حاشیه شهرها را از دلایل اصلی ازدواج کودکان دانست.

یزدانی پس از ارائه آمار و داده‌های مرکز آمار ایران، با تاکید بر اثرگذاری ازدواج کودکان بر مناسبات اجتماعی و فردی آن‌ها و در نهایت جامعه، تصریح کرد: طلاق گرفتن این کودکان باعث تداوم و تشدید زنانه شدن فقر می‌شود، چرا که فقری که خود منجر به ازدواج می‌شود با طلاق کودک امتداد و حتی آن‌ را تشدید می‌کند.

وی راه کار جلوگیری از ازدواج کودکان را آموزش به خانواده‌ها، آموزش مهارت‌های زندگی، مقابله با فقر فرهنگی و حمایت اقتصادی از خانوارهای فقیر عنوان کرد.

لازم به ذکر است با تصویب پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک در سال 1989 میلادی، به هر فرد زیر 18 سال کودک اطلاق می‌شود که این امر با عضویت ایران به این پیمان‌نامه در سال 1993 میلادی (14 مهر ماه سال 1372)، در مورد سن کودکان ایران نیز صدق می‌کند.

/ 0 نظر / 13 بازدید