...

...من شکوفایی گلهای امیدم را در رویاها می بینم

وندایی که به من می گوید:

               گرچه شب تاریک است

                                   دل قوی دار،

                                            سحر نزدیک است!

 

                                                                                      حمید مصدق

 

/ 0 نظر / 17 بازدید