/ 2 نظر / 35 بازدید
امیرمهدی

سلام ودرود خدا همه مريض ها را شفا بده ايشالا[گل]

همیشه تنهای زمین

- وهنگامی که ضرری به انسان برسد در حالی که به پهلوخوابیده یا نشسته و یا ایستاده است ما را می خواند. ولی چون ضرر را از او برطرف ساختیم چنان به راه خود می رود که گویی هرگز ما را برای گرفتاری که به وی رسیده بود نخوانده است! (سوره یونس آیه 12[گل]