# شازده_کوچولو

خدای خوب

                                                             خدای عزیزم    هرگز دستهای کوچکم را از دستهای مهربانت رها نمی کنم تا                              هیچ وقت گم نشوم                  
/ 2 نظر / 15 بازدید